Alle avløpsutslipp krever i utgangspunktet tillatelse.

Definisjon av innlagt vann

Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg og lignende, som føres innendørs gjennom rør eller ledninger.

Dette gjelder også hageslanger og regnvann som ledes gjennom takrenne og inn i bygningen, når disse brukes til aktiv oppfylling av innvendig tank. Én innvendig fast montert tank på inntil 25 liter går ikke under begrepet innlagt vann. Det er mengden vann man bærer inn som bestemmer om utslippet kan føre til skadelige utslipp siden innvendige tanker ofte er knyttet til aktiviteter som dusjing og oppvask. 25 liter er derfor satt som et skjønnsmessig volum.

Vesentlig økning av utslipp

Etablerte utslipp er søknadspliktig dersom de økes vesentlig. En vesentlig økning av utslippet kan bero både på økning i mengde, endring i type utslipp og endring av utslippssted.

Utslipp etablert før 2007

Utslipp av sanitært avløpsvann som ble etablert før 2007 og som har tillatelse etter forurensningsloven og tilhørende forskrifter er fremdeles lovlige jf § 12-16 første ledd. Forutsetningen er imidlertid at utslippet ikke økes vesentlig. Kommunene kan i medhold av forurensingsloven §18 oppheve eller endre vilkår i tillatelse jf. § 12-14.

Det samme gjelder for utslipp etablert før 1. januar og som det på tidspunkt for etablering ikke trengtes å innhente tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk. Kommunen kan imidlertid i forskrift eller enkeltvedtak bestemme at slike utslipp er ulovlige etter en fastsatt frist, jf §12-16 annet ledd.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid