• eigedomar som har blitt brukt til industriverksemd eller avfallshandtering
  • eigedomar der har blitt utført fleire rivingsarbeid og rehabilitering av bygningar
  • branntomter
  • eigedomar med restforureining frå tidlegare oppryddingstiltak
  • eigedomar som ligg inntil eller nedstraums for eigedomar som er forureina
  • eigedomar med alunskifer i grunnen
  • i eldre og sentrale delar av byar

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid