For å gjøre en stedsspesifikk risikovurdering, kan du bruke Miljødirektoratets (SFT) veileder 99:01 (Risikovurdering av forurenset grunn) med tilhørende beregningsverktøy.

Nye beregningsverktøy under testing

Miljødirektoratet har, med bistand fra Norges Geotekniske Institutt (NGI), utviklet nye beregningsverktøy for å vurdere spredning og risiko for menneskers helse fra forurenset grunn.

Vi publiserer nå testversjoner av beregningsverktøyene og ønsker innspill på eventuelle feil/mangler og behov fra dere som tar det i bruk.

I en overgangsfase kan dere bruke det gamle beregningsverktøyet 99:01.

Beregne risiko for spredning

Under testing av det nye beregningsverktøyet for spredning, er det oppdaget en feil i verktøyet. Inntil denne feilen er rettet opp, har Miljødirektoratet fjernet test-versjonen av beregningsverktøyet fra vårt nettsted. Ny oppdatert versjon vil komme så fort feilen er rettet opp i. Inntil videre kan beregningsverktøyet SFT 99:01 eller andre tilsvarende beregningsverktøy brukes

Beregne risiko for human helse