Emas Easy bygger på en arbeidsmodell som forenkler og reduserer arbeidet med å innføre ett miljøstyringssystem.

Ett visst antall miljøkonsulenter har gjenomgått opplæring i denne arbeidsmodellen. Flere av disse godkjennes som særsskilte Emas-konsulenter, som står klar til å hjelpe små organisajoner med å innføre et miljøstyringssystem.

Ecomapping brukes som verktøy

Emas Easy bruker ”ecomapping” som er et enkelt, praktisk og visuelt verktøy. Dette er en egnet startpakke for innføring av miljøledelse.

Ecomapping er en aktiv læringsprosess som gir små og mellomstore bedrifter oversikt over egne miljøpåvirkninger, problemer og praksis. Det egner seg derfor som metode for den innledende miljøkartleggingen som kreves forut for en Emas-registrering.

Ecomapping synliggjør utfordringene

Nyttig miljøinformasjon samles systematisk inn fra ansattes daglige gjøremål, ikke bare fra skriftlig dokumentasjon.

Ecomapping er en systematisk metode som ved bruk av symboler, som plasseres på en oversiktsplan over organisasjonenes lokaler, gir oversikt over viktig miljøinformasjon.

Man får frem ”ecomaps”, som gjør det lettere å synliggjøre miljøutfordringene i organisasjonen. Når tematiske miljøkart for vann, luft, energi og avfall kobles sammen, kan disse umiddelbart omsettes i miljøhandlingsprogrammer.

Kostnadseffektiv gjennomføring

Hvis en organisasjon allerede har gjennomført miljøtiltak, kan arbeidet med ecomapping for å oppfylle kravene i ISO 14001 og Emas gjennomføres i løpet av cirka en uke.

Eksterne revisjoner kan la seg gjennomføre i løpet av en dag.

Dokumentene og fremgangsmåtene i Emas Easy egner seg godt for kostnadseffektiv gjennomføring i flere virksomheter samtidig. Miljøredegjørelsen er konsentrert og gir de grunnleggende opplysningene som det er behov for.