IED gjennomføres i Norge ved å stille krav i tillatelser til de som er omfattet og gjennom forskrift.

EU-direktivet er implementert i den norske avfallsforskriften kapittel 10 om forbrenning av avfall og forurensningsforskriften kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven gjennom EØS-avtalen.

Industriutslippsdirektivet stiller også krav til tilsynsfrekvens (§36-23).

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid