Dette gjelder virksomheter omfattet av IED og i henhold til forskrift om klassifisering mv. av stoffer (CLP),

For eksisterende virksomheter skal tilstandsrapporten foreligge ved første revisjon av virksomhetens tillatelse. 

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid