I utgangspunktet er derfor all informasjon forurensningsmyndigheten mottar og sender åpne for innsyn (offentleglova § 1 og offentleglova § 3).

Unntatt fra disse bestemmelsene er opplysninger som er pålagt taushetsplikt (offentleglova § 13).

Opplysninger som er pålagt taushetsplikt

Slike opplysninger er definert som (forvaltningsloven § 13)

  • noens personlige forhold eller
  • tekniske innretninger og fremgangsmåter, samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår

Det er opp til forurensningsmyndigheten å avgjøre om opplysninger må unntas fra offentlighet.

Vi ber virksomheten melde fra, eventuelt merke opplysninger som virksomheten mener bør unntas på bakgrunn av forvaltningsloven § 13, slik at vi kan gjøre en vurdering.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid