Forurensningsloven (§ 7) sier at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er

Nye søknader om forurensende aktivitet

Skjema for å søke om ny tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven finnes i Miljødirektoratets søknadsportal Tilde.

Tillatelse etter forurensningsloven

Dette betyr at den som er ansvarlig for en aktivitet eller tiltak som forurenser, eller medfører en risiko for forurensning, må ha en tillatelse – med mindre følgende kriterier er oppfylt:

  • Aktiviteten eller tiltaket er dekket av en selvbærende forskrift som lovliggjør den forurensende aktiviteten eller tiltaket (§ 9).
  • Eksempler på slike aktiviteter er mellomstore forbrenningsanlegg (under 50 MW), asfaltverk, fiskeforedling, visse typer overflatebehandling m.m.
  • Aktiviteten har så lite omfang (§ 8) at det ikke vil medføre konsekvenser for miljøet i særlig grad, eller at det kan sies å være vanlig forurensning.
  • Hvis aktiviteten skal skje i tilknytning til annen aktivitet som allerede er regulert i en tillatelse, vil § 8 ikke være dekkende, selv om den nye aktiviteten medfører lite forurensning.

Forurensende virksomheter som ikke er omfattet av unntakene i forurensningsloven § 8 - eller er lovliggjort gjennom forskrift etter § 9 - må ha særskilt tillatelse etter § 11.

Dette gjelder forurensende aktiviteter både til lands og til havs.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid