Bestemmelsen gjør at en bedrift som skal starte opp ny forurensende aktivitet på et område, må dokumentere i hvor stor grad grunnen er forurenset før aktiviteten starter opp.

Dette for at det blir klart hva bedriften har ansvar for dersom aktiviteten fører til forurensning av grunnen. 

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten kan også brukes som grunnlag til å pålegge den ansvarlige å rydde opp dersom risikoen knyttet til forurensningen er stor.

Kartleggingen er videre viktig for å ha kunnskap om hvor det vil medføre fare for spredning av forurensning ved gravearbeider på området.

Tilstandsrapport for nye virksomheter

For nye virksomheter skal rapporten sendes før oppstart. Før tillatelse til en ny bedrift kan gis, må bedriften derfor ha ferdigstilt en tilstandsrapport.

Helst bør rapporten være klar ved søknadstidspunktet, slik at den kan inngå som en del av beslutningsgrunnlaget.

Tilstandsrapport for eksisterende virksomheter

For eksisterende virksomheter som ikke har utarbeidet en tilstandsrapport, skal rapporten sendes ved første revisjon av tillatelsen.

Vi kan derfor motta søknaden, men en eventuell endring av tillatelsen vil bli gitt på vilkår om at det utarbeides en tilstandsrapport.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid