Søknaden må redegjøre for de viktigste energistrømmene i virksomheten og totalt energiforbruk, gjennomførte tiltak for energisparing/-gjenvinning, om det finnes tilgjengelig overskuddsenergi og eventuelt bruken av denne utenfor bedriften.

Opplysninger om det totale energiforbruket skal brukes til å fastslå spesifikt energiforbruk (energiforbruk per produsert enhet).

Forurensningsmyndigheten stiller normalt krav til at alle virksomheter skal ha et system for energiledelse som er i samsvar med norsk standard for energiledelse. Dersom dette ikke er gjort når tillatelsen blir gitt, vil det bli satt en frist for når et slikt system skal være opprettet.

Søknaden må opplyse om

  1. Energiflyten (overordnet) i virksomheten, herunder kilder, ytelse, forbruk og overskuddsenergi, jf. informasjonen over.
  2. Spesifikt energiforbruk (energiforbruk per produsert enhet).
  3. Om bedriften har et energistyringssystem i samsvar med norsk standard.
Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

De fem vedleggene er lagt ut som ODT-filer (OpenDocument-filer), som er kompatible med Microsoft Word og programmer med åpen kildekode, slik som OpenOffice og LibreOffice. Nedlasting fungerer ikke i nettleseren Internet Explorer, så du må bruke Chrome, Edge eller en annen nettleser.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid