Det er krav i forbindelse med bruk, import og produksjon av kjemikalier i produktkontrolloven og forskrifter som er hjemlet i denne, blant annet forskrifter som implementerer EUs kjemikalieregelverk Reach-, CLP- og biocidforordningen.

Kjemikaliesøk gir oversikt over hvordan stoffer er regulert:

Lenke til veiledere:

Erstatte farlige kjemikalier (substitusjon)

Bedriften plikter å vurdere løpende faren for skadelige effekter på helse og miljø forårsaket av de kjemikaliene som benyttes og om det finnes alternativer som medfører mindre risiko for slike effekter.

Hvis slike alternativer finnes, skal virksomheten velge disse dersom det ikke medfører urimelige kostnader eller ulemper (produktkontrolloven §3a).

Bedriften plikter å ha et dokumentert system for substitusjon av kjemikalier (internkontrollforskriften).

Veileder til hjelp ved slik vurdering

Dersom virksomheten benytter kjemikalier som kan ha helse- og miljøskadelige effekter, bør søknaden opplyse om

  1. Bruk og håndtering av kjemikalier som kan medføre fare for forurensning kjemikaliene er vurdert for substitusjon.
Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

De fem vedleggene er lagt ut som ODT-filer (OpenDocument-filer), som er kompatible med Microsoft Word og programmer med åpen kildekode, slik som OpenOffice og LibreOffice. Nedlasting fungerer ikke i nettleseren Internet Explorer, så du må bruke Chrome, Edge eller en annen nettleser.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid