Støykrav i tillatelser til industrivirksomheter settes slik at de skal sikre tidsfredsstillende beskyttelse for naboer.

Søknaden må redegjøre for støysituasjonen ved å beskrive støynivå og variasjoner over tid (over døgnet og året), naboer som berøres av støy fra virksomheten og om det forekommer impulsstøy eller støy med rentonekarakter.

Støysonekart

Nye virksomheter må utarbeide støysonekart.

Eksisterende virksomheter som ikke har gjort dette, kan bli pålagt å utarbeide støysonekart ved endringer av tillatelsen eller hvis det kommer klager på støy fra virksomheten.

Det bør utarbeides støysonekart både etter:

Det bør utarbeides støysonekart både etter:

Dersom virksomheten ikke genererer støy, vil det ikke være nødvendig å utarbeide et støysonekart.

Aktuelle retningslinjer og regelverk som omhandler industristøy

Søknaden må inneholde/opplyse om

  1. Støysituasjonen, herunder støynivå, variasjoner over døgnet og året, og om det kan forekomme impulsstøy eller støy med rentonekarakter.
  2. Støysonekart.
  3. Eventuelle støyklager på eksisterende virksomheter må vedlegges.
  4. For eksisterende virksomheter må søknaden inneholde en overordnet beskrivelse av støydempingstiltak som er gjennomført og identifiserte tiltak som ikke er gjennomført.

Dersom virksomheten ikke genererer støy, kan dere se bort fra punkt b-d over.

Vedlegg til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven

De fem vedleggene er lagt ut som ODT-filer (OpenDocument-filer), som er kompatible med Microsoft Word og programmer med åpen kildekode, slik som OpenOffice og LibreOffice. Nedlasting fungerer ikke i nettleseren Internet Explorer, så du må bruke Chrome, Edge eller en annen nettleser.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid