Virksomheter som verken har relevante farlige stoffer eller relevant historisk forurensning, skal sende inn rapport og avslutte etter fase 1.

Virksomheter som har farlige stoffer som kan forurense grunnen og/eller historiske forurensninger som kan knyttes til eller bli berørt av virksomheten, skal levere (full) tilstandsrapport.

Hvis virksomheten finner at grunnen er godt undersøkt fra før skal rapporten omfatte trinn 1-3 (fase 1) og trinnene 4,5 og 7 av fase 2. Da skal hele rapporten utarbeides i sammenheng, dvs. uten å rapportere resultatene av fase 1 separat.

Hvis virksomheten må gjøre nye grunnundersøkelser for å dokumentere tilstanden skal den sende inn et forslag til undersøkelsesprogram sammen med rapportering av trinn 1-5 før undersøkelsene settes i gang.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid