Forskriften har til hensikt å forhindre forurensning og lekkasjer fra tankanlegg. For å lykkes med et slikt arbeid, må den som er ansvarlig for et tankanlegg planlegge, konstruere, bygge, drive, kontrollere, vedlikeholde og også avvikle tankanlegget på en miljømessig forsvarlig måte. Gjennom et tankanleggs livsløp tas det mange beslutninger som påvirker miljørisikoen. For å sikre seg mot forurensning fra tankanlegget, kreves det et langsiktig og systematisk arbeid.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid