Det er hovedsakelig Miljødirektoratet som er forurensningsmyndighet, og som fører tilsyn på anleggene.

Statsforvalteren kan i noen tilfeller være forurensningsmyndighet og føre tilsyn ved tankanlegg. Dette er i tilfeller der statsforvalteren har fått delegert myndighet til å gi tillatelse (forurensningsloven § 11), eller i tilfeller der anlegg er regulert etter forskrifter hvor statsforvalteren er tilsynsmyndighet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid