En del virksomheter, som prosessindustri og håndteringsanlegg for farlig avfall, har allerede en tillatelse etter forurensningslovens § 11 som omhandler tanklagringen på virksomheten. 

Dersom tillatelsen er gitt før tankforskriften trådte i kraft (01.01.2014) og den stiller strengere krav til tanklagringen enn denne, gjelder kravene i tillatelsen inntil den blir opphevet eller endret. Hvis derimot kravene i tankforskriften er strengere enn tillatelsen, gjelder kravene i tankforskriften.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid