Farlige kjemikalier

Definisjonen av farlige kjemikalier betyr i praksis at stoffer og stoffblandinger som skal merkes med faremerker (piktogrammer), og som kan ha negative langtidsvirkninger, er omfattet av kravene i forskriften.

Fôrvarer er spesifikt unntatt fra CLP, se unntakene fra CLP i forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) Artikkel 1 nr. 5, bokstav e), og dermed også fra tankforskriften. Dette gjelder for eksempel ensilasje. Selv om ensilasjen ikke omfattes, kan likevel råvarer for produksjon av ensilasje ut fra sin klassifisering (for eksempel maursyre) være omfattet av tankforskriften.

Midlertidig bygge- og anleggsvirksomhet

Med midlertidig bygge- og anleggsvirksomhet menes bygge- og anleggsvirksomhet på samme sted i inntil 2 år. Som nevnt under § 18-2, er ikke tanker som brukes i midlertidig bygge- og anleggsvirksomhet omfattet av tankforskriften.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid