Hvis det foreligger særlige forhold ved tanklagringen på en virksomhet som kan påvirke miljørisikoen, kan forurensningsmyndigheten kreve at tanklagringen skal ha en tillatelse etter forurensningslovens §11. Dette kan gjelde for virksomheter som ikke har en tillatelse fra før. Det kan også gjelde virksomheter som har tillatelse, men der tanklagringen ikke er regulert i tillatelsen. 

Forhold som gjør en tillatelse nødvendig kan være tankens plassering, innhold, størrelse, naturmiljøets sårbarhet, at tanken har driftsutslipp eller annet. 

For de forholdene ved tanklagringen som er regulert i en slik tillatelse, gjelder tillatelsen fremfor kravene i forskriften.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid