Kommunenes rolle

Kommunen skal bidra til å beskytte befolkningens helse mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, som luftforurensning. Dette er hjemlet i forskrift om miljørettet helsevern.

Kommunen er forurensningsmyndighet for lokal luftkvalitet, og skal sørge for at oppdatert informasjon om luftkvalitet er rutinemessig tilgjengelig for publikum og at tiltak gjennomføres hvis det er nødvendig.

Varslingstjenesten Luftkvalitet i Norge som verktøy for kommunene

Det statlige Luftsamarbeidet har laget varslingstjenesten Luftkvalitet i Norge som leverer varsel for luftkvaliteten for hele landet til enhver tid. Tjenesten er et nyttig verktøy kommunene kan bruke i den daglige forvaltningen av luftkvaliteten i kommunen. Kommunen kan bruke tjenesten til å

  • oppfylle sin plikt til å informere befolkningen om luftkvaliteten i sin kommune
  • holde oversikt over nivåene av luftforurensning i kommunen fra dag til dag ved å jevnlig følge med på varslet i kommunen

Kommunene har tilgang til et eget dashboard i tjenesten hvor

  • værdata, luftvarselet og måledata er tilgjengelig og kan sammenliknes
  • kommunene kan tilføre lokal informasjon til varselet ved å skrive supplerende tekstmeldinger for sin kommune. Denne meldingen blir synlig i "Luftforurensning nå"-boksen på kommunens varslingsside på Luftkvalitet i Norge.

For eksempel kan kommunen informere om at støvdemping er gjennomført, eller annen relevant lokal informasjon. 

Eksempel fra Oslo kommune:

Før du går videre i veilederen ber vi deg om å lese følgende informasjon til kommunen, blant annet om forutsetningene til modellen som står bak varselet og hvordan kommunen kan bruke og bidra til å forbedre varslingstjenesten:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid