Dette er spesielt aktuelt i sammenhengende byområder som går over kommunegrenser. Der bør luftforurensningen vurderes regionalt.

Lokalisering av større boligområder og annen luftfølsom arealbruk, samt lokalisering av større luftforurensende virksomhet bør være tema i regionale planer. Eksempler er større transportanlegg eller industri. Der luftforurensning er et problem bør områdenes egnethet for ulike formål vurderes.

Regionale planbestemmelser og retningslinjer kan utarbeides og danne grunnlag for kommuneplanene i de berørte kommuner.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid