Kommunen har, uavhengig av kildefordelingen som er kartlagt, hovedansvaret for at måleprogrammet blir gjennomført i henhold til forurensningsforskriften
kapittel 7 om lokal luftkvalitet.

Etter sin myndighet kan kommunen ha tre roller i opprettelsen og driften av måleprogrammet:

I tilfeller der kommunen har hele eller deler av ansvaret for måleprogrammet anbefales det at kommunen først tar kontakt med anleggseier for å informere om dennes ansvar for måleprogrammet og kostnadene knyttet til dette.

Kommunen kan videre vurdere behovet for å bruke hjemlene for pålegg etter forurensningsforskriften § 7-4 om kommunens ansvar og myndighet og § 7-5 om kostnadsdekning.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid