Operatøren skal oppgi hvilke mottaksanlegg og behandlingsanlegg for farlig avfall som er planlagt benyttet.

Vi viser til Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten, utarbeidet av Offshore Norge, og avfallsdeklarering.no.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid