Operatøren skal redegjøre for typer og håndtering av avfall, og hvilke vurderinger som er gjort ved valg av disponeringsløsning.

Operatøren skal oppgi hvilke mottaksanlegg og behandlingsanlegg for farlig avfall som er planlagt benyttet.

Vi viser til Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten, utarbeidet av Norsk olje og gass, og avfallsdeklarering.no.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid