Borekaks

Dersom operatøren søker om boring skal søknaden inneholde:

  • antatt total mengde borekaks som vil genereres. Mengde borekaks skal være basert på teoretisk hullvolum og skal ikke inkludere borevæske.
  • beskrivelse og begrunnelse av hvordan kaks håndteres (utslipp til sjø, injeksjon, rensing, ilandføring)
  • beskrivelse av mulige konsekvenser for eventuelle sårbare miljøverdier i området

Operatøren må søke om tillatelse til utslipp av kaks med vedheng av oljebasert borevæske. Dette er gitt av aktivitetsforskriften § 68. Søknaden må inneholde beskrivelse av renseteknologi, rensegrad og estimert totalt utslipp av oljebasert borevæske og vurdering av miljøkonsekvenser sammenlignet med alternative løsninger.

Sand og andre faste partikler

Ved utslipp av sand og andre faste partikler må søknaden inneholde:

  • en vurdering av forventet sandproduksjon på feltet
  • en redegjørelse for håndtering av sanden

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid