Ved søknader om produksjonsboring, produksjon og drift skal operatøren redegjøre for:

  • kraftforsyningsløsninger og løsninger for oppdekning av eventuelt varmebehov
  • forventet energibehov (kraft og varme) og energianleggets installerte nominelle innfyrte effekt, både for enkeltenheter og totalt (turbiner, motorer og eventuelle kjeler)
  • total virkningsgrad (kraft og varme)

Det følger av aktivitetsforskriftens § 61a og b at operatøren skal etablere energiledelse og vurdere energieffektiviseringstiltak. Søknaden må beskrive hvilke tiltak som er implementert og utslippsreduksjoner som oppnås.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid