Søknaden skal inneholde operatørens vurderinger av tiltak som reduserer risiko for negativ effekt på bunnsamfunn.

I områder med sårbar bunnfauna som koraller, svamp, sjøfjær eller tobis, må søknaden inneholde informasjon om:

  • begrunnelse for valg av type innretning (f.eks. dynamisk posisjonering eller anker)
  • vurderinger knyttet til håndtering av borekaks
  • ankringsanalyse og vurdering av eventuelle konsekvenser for sårbar bunnfauna
  • kart som viser planlagt lokasjon for ankere/rørledninger i forhold til sårbar bunnfauna

Operatøren bør vurdere om det er behov for ytterligere undersøkelser i området før oppstart eller overvåking under eller etter aktiviteten.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid