Søknaden skal inneholde operatørens vurderinger av tiltak som reduserer risiko for negativ effekt på bunnsamfunn.

I områder med sårbar bunnfauna som koraller, svamp, sjøfjær eller tobis, må søknaden inneholde:

  • Begrunnelse for valg av type innretning (f.eks. dynamisk posisjonering eller anker).
  • Vurderinger knyttet til håndtering av borekaks.
  • Ankringsanalyse og vurdering av eventuelle konsekvenser for sårbar bunnfauna.
  • Beskrivelse av tiltak som er vurdert for å redusere risiko for skade.
  • Kart som viser planlagt lokasjon for ankere/rørledninger i forhold til sårbar bunnfauna.

Operatøren bør vurdere om det er behov for ytterligere undersøkelser i området før oppstart eller overvåking under eller etter aktiviteten.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid