Mandat for Skim

Samarbeidsforum offshorekjemikalier, industri og myndigheter (Skim) tar opp spørsmål og problemstillinger rundt arbeidsmiljø og ytre miljø ved bruk av kjemikalier i petroleumsvirksomheten.

 1. Diskutere helse- og miljømessige forhold ved bruk av kjemikalier i petroleumsvirksomhet.
 2. Diskutere og gi råd i forbindelse med nasjonalt og internasjonalt arbeid (Ospar og EU).
 3. Diskutere og gi råd i forbindelse med reduksjon og mulig utfasing av helse- og miljøskadelige kjemikalier.
 4. Identifisere behov for kunnskap, forskning og utvikling og utveksle informasjon om utvikling av teknologi og evaluering av kjemikalier.
 5. Diskutere og gi råd i forbindelse med aktuelle felles problemstillinger relatert til bruk og utslipp av offshore-kjemikalier.

Svartjeneste om offshorekjemikalier

Miljødirektoratet har en egen svartjeneste for spørsmål om offshorekjemikalier.

Deltakere i Skim

European Oilfield Speciality Chemicals Association (EOSCA): Tre representanter

 • Linda Aadnøy, Baker Hughes (Linda.Aadnoy@bhge.com)
 • Petra Baverback, Schlumberger (PBaverback@miswaco.slb.com)
 • Kathrine Kirkebøe, Halliburton (Kathrine.Kirkeboe@Halliburton.com)
 • Phil McWilliams, Clariant (Phil.McWilliams@clariant.com)

Norsk olje og gass: Fem representanter

 • Lars Ystanes, Equinor (lyst@equinor.com)
 • Morten Løkken, Spirit Energy (Morten.Lokken@spirit-energy.com)
 • Rosamund Durie, ConocoPhillips (rosamund.jensen@conocophillips.com)
 • Einar Lystad, Norsk olje og gass (EL@norog.no)

Miljødirektoratet: Tre representanter

 • Eirin Sva Stomperudhaugen ( Eirin.Sva.Stomperudhaugen@miljodir.no)
 • Helge Dyrendal Rø (Helge.Dyrendal.Ro@miljodir.no)
 • Reidunn Stokke (reidunn.stokke@miljodir.no)

Petroleumstilsynet: To representanter

 • Anne Mette Eide (Anne.Mette.Eide@ptil.no)
 • Hilde Nilsen (Hilde.Nilsen@ptil.no)

Kjemikalie Produkt Datasenter (KPD): To observatører

 • Robert Tipton (robert.tipton@n-ems.no)
 • Anette Jæger (anette.jaeger@n-ems.no