Mandat for Skim

Samarbeidsforum offshorekjemikalier, industri og myndigheter (Skim) tar opp spørsmål og problemstillinger rundt arbeidsmiljø og ytre miljø ved bruk av kjemikalier i petroleumsvirksomheten.

 1. Diskutere helse- og miljømessige forhold ved bruk av kjemikalier i petroleumsvirksomhet.
 2. Diskutere og gi råd i forbindelse med nasjonalt og internasjonalt arbeid (Ospar og EU).
 3. Diskutere og gi råd i forbindelse med reduksjon og mulig utfasing av helse- og miljøskadelige kjemikalier.
 4. Identifisere behov for kunnskap, forskning og utvikling og utveksle informasjon om utvikling av teknologi og evaluering av kjemikalier.
 5. Diskutere og gi råd i forbindelse med aktuelle felles problemstillinger relatert til bruk og utslipp av offshore-kjemikalier.

Deltakere i Skim

European Oilfield Speciality Chemicals Association (EOSCA): Tre representanter

 • Linda Aadnøy, Baker Hughes 
 • Ingrid Helland, Schlumberger
 • Kathrine Kirkebøe, Halliburton 

Offshore Norge: Seks representanter

 • Lars Ystanes, Equinor 
 • Kirsti Krüger, Equinor
 • Marija Kilibarda, Aker BP
 • Aslaug Johanne Skogesal, Aker BP
 • Rosamund Durie, ConocoPhillips 
 • Hazel Perrens, Offshore Norge

Miljødirektoratet: Tre representanter

 • Eirin Sva Stomperudhaugen
 • Mathilde Syvertsen
 • Reidunn Stokke 

Petroleumstilsynet: To representanter

 • Anne Mette Eide 
 • Morten Lunde

Kjemikalie Produkt Datasenter (KPD): En observatører

 • Anette Jæger