Mandat for Skim

Samarbeidsforum offshorekjemikalier, industri og myndigheter (Skim) tar opp spørsmål og problemstillinger rundt arbeidsmiljø og ytre miljø ved bruk av kjemikalier i petroleumsvirksomheten.

 1. Diskutere helse- og miljømessige forhold ved bruk av kjemikalier i petroleumsvirksomhet.
 2. Diskutere og gi råd i forbindelse med nasjonalt og internasjonalt arbeid (Ospar og EU).
 3. Diskutere og gi råd i forbindelse med reduksjon og mulig utfasing av helse- og miljøskadelige kjemikalier.
 4. Identifisere behov for kunnskap, forskning og utvikling og utveksle informasjon om utvikling av teknologi og evaluering av kjemikalier.
 5. Diskutere og gi råd i forbindelse med aktuelle felles problemstillinger relatert til bruk og utslipp av offshore-kjemikalier.

Svartjeneste om offshorekjemikalier

Miljødirektoratet har en egen svartjeneste for spørsmål om offshorekjemikalier.

Deltakere i Skim

European Oilfield Speciality Chemicals Association (EOSCA): Fire representanter

 • Linda Aadnøy, Baker Hughes 
 • Petra Baverback, Schlumberger
 • Kathrine Kirkebøe, Halliburton 
 • Phil McWilliams, Clariant 

Norsk olje og gass: Fire representanter

 • Lars Ystanes, Equinor 
 • Morten Løkken, Spirit Energy 
 • Rosamund Durie, ConocoPhillips 
 • Einar Lystad, Norsk olje og gass 

Miljødirektoratet: Tre representanter

 • Eirin Sva Stomperudhaugen
 • Helge Dyrendal Rø
 • Reidunn Stokke 

Petroleumstilsynet: En representant

 • Anne Mette Eide 

Kjemikalie Produkt Datasenter (KPD): To observatører

 • Robert Tipton 
 • Anette Jæger