Om veilederen

Veilederen utdyper hvordan denne retningslinjen skal følges opp:

Den hjelper myndigheter og utredere å:

  • legge til rette for en langsiktig planlegging og disponering av det fysiske miljøet
  • fremme trivsel og bo-kvalitet
  • forebygge helsekonsekvenser av støy
  • ivareta og utvikle gode lydmiljøer og stille områder

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid