Søknadsskjema

Malen tar utgangspunkt i informasjon som Miljødirektoratet mener er viktig at kommunene innhenter når de skal behandle slike søknader.

Her finner du også en veileder som forklarer hvordan man fyller ut skjemaet. Den er rettet mot brukeren, og gir nyttig informasjon om regelverket og bestemmelsene det er aktuelt å søke dispensasjon etter.

Dispensasjoner

Kommunen må skille mellom dispensasjonen som skal være med ut i felt, og saksutredningen som viser hvordan søknaden er vurdert.

Her finner du forslag til mal for dispensasjon som kommunene kan benytte. Du finner også en sjekkliste med opplysninger som en dispensasjon bør inneholde.