Loven gjelder bare for motorferdsel i utmark og vassdrag. Kommunen må ta stilling til om ferdselen det søkes om ligger innenfor virkeområdet i loven. Virkeområdet følger av motorferdselloven § 2.  

Hva betyr begrepene?

Kommunen må kjenne lovens definisjoner av sentrale begrep, for å avgjøre om saken ligger innenfor lovens virkeområde. Les mer om begrepene her:

Innenfor eller utenfor lovens virkeområde?

Hvis en søknad eller henvendelse ligger utenfor virkeområdet til motorferdselloven, må kommunen informere søker om dette.

Hvis søknaden er omfattet av motorferdselloven, må kommunen vurdere om formålet er søknadspliktig eller ikke. Se neste trinn i denne veilederen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid