Motorferdsel som ikke er tillatt direkte i motorferdselloven, i den nasjonale forskriften om bruk av motorkjøretøy eller etter lokal forskrift, krever dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark.

Slik søker du om dispensasjon (tillatelse)

 1. Send en skriftlig, begrunnet søknad til kommunen.
 2. Søknaden må gjelde
  • et av formålene det kan søkes om dispensasjon for, eller
  • et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring.

Husk å:

 • søke i god tid slik at kommunen rekker å behandle søknaden din før du ønsker å kjøre
 • ha med deg tillatelsen under transporten

Kommunens behandling av søknaden

Kommunen skal vurdere behovet for transport opp mot mulige skader og ulemper, og kan sette vilkår for tillatelsen.

For noen kjøreformål kan kommunen gi tillatelse for et bestemt antall år.

Klage på vedtak

 • Du kan klage på vedtaket til statsforvalteren.
 • Klagen sender du via kommunen.
 • Klagefristen er innen 3 uker etter at du mottok meldingen om vedtak.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid