Valg av mål og strategiske grep skal begrunnes. Dette kan gjøres med en kort analyse av målene sett i lys av kunnskapen, for å forsikre seg om at målene er realistiske. Dette sikrer en god rød tråd gjennom arbeidet.

Analysere kunnskapen

Se kunnskapen i sammenheng. Vurder om det er overlapp eller ikke, i tid eller rom mellom ulike interesser. Se om det for eksempel er overlappende og utfordrende bruk mellom ferdsel og sårbare natur- og kulturverdier, eller lokal bruk mot de besøkendes ønsker.

Legg kartlagene over hverandre, gjerne ved bruk av GIS-verktøy der det er hensiktsmessig.

Mål sett i lys av analysen

Se deretter på målene i lys av analysen for hver av de ulike elementene:

  • natur- og kulturverdier
  • verdiskaping
  • de besøkende
  • det naturbaserte reisemålet
  • sikkerhet

Vurder om målene er realistiske eller om de må justeres.

Er det for eksempel satt et mål om å kraftig forbedre et stisegment, men kunnskapen viser at det konkrete området har svært sårbar natur, bør stien kanskje legges om. Det betyr av resultatmålet må justeres før dere arbeider videre.

Vurder om prosjekteier bør informeres før dere går videre.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid