En revisjon kan for noen områder være enkel. Det er allikevel viktig å ta en gjennomgang for å vurdere om de grepene man har valgt har fungert slik man ønsket. Dersom det ikke har fungert som ønsket eller om besøkstrykket er endret, må du kanskje gjøre noen nye grep.

Utfordringsbildet kan også endre seg svært raskt uten at vi har kontroll på det. For eksempel kan et bilde i sosiale medier skape et helt nytt besøksmønster i området, eller stor vekst i antall besøkende på ganske kort tid. Dette kan gjøre at det er behov for å gjøre justeringer tidligere enn planlagt revisjon.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid