Strategiske grep beskriver overordnet hva som må gjøres for at vi skal oppnå målene som er valgt for arbeidet, og som til slutt skal resultere i de tiltakene som skal gjennomføres.

Det bør settes strategiske grep for hvert målområde:

  • det naturbaserte reisemålet
  • natur- og kulturverdier
  • lokalsamfunn
  • verdiskaping
  • sikkerhet
  • de besøkende
  • kundereisen

Sett gjerne opp flere strategiske grep per målområdene, gjerne flere. Disse utdyper hvordan man ønsker å oppnå målene. Ofte vil et strategisk grep bidra til å oppnå flere av målene, dette plasseres der det er mest naturlig.

Den røde tråden

Det bør være en sammenheng mellom mål, kunnskapsgrunnlag, de strategiske grepene og tiltakene. Derfor er det naturlig at man ser igjen elementer fra mål og kunnskapsgrunnlag når man skal forme strategiske grep.

Det vil også være en fordel om det framkommer tydelig hvilke måloppnåelser man forventer av de strategiske grepene man velger, slik at man forstår hvorfor de valgene som gjøres er gjort.

Eksempler

Under står noen eksempler på målformuleringer. Klikk på målene for å se eksempler på strategiske grep og tiltak som utdyper hvordan målene skal nås.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid