Innhold i søknaden

Sentre som søker om å bli autorisert besøkssenter må legge ved følgende dokumenter i det elektroniske søknadssenteret:

Autorisasjonssøknader skal inneholde opplysninger om hvordan senteret oppfyller kravene som stilles til autorisasjon, inkludert budsjett og virksomhetsplan.

Planen skal grovt sett presentere planlagte aktiviteter i autorisasjonsperioden, samt mer detaljert presentere planlagte aktiviteter og opplegg for det kommende året.

Autorisasjon og reautorisasjon gjennomføres på grunnlag av skriftlig søknad og autorisasjonsbefaring til besøkssenteret.

Der flere aktører søker autorisasjon for samme senter, vil den søkeren som best møter kravene autoriseres. Det er Miljødirektoratet som behandler søknadene.

Et senter autoriseres for fem år av gangen dersom ikke annet er oppgitt.

Send søknaden i Elektronisk søknadssenter:

Reautorisasjon av besøkssentre

Autoriserte besøkssentre skal normalt reautoriseres hvert femte år. Formålet med å reautorisere besøkssentrene er å sikre at sentrene oppfyller kravene.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid