Skal søknad også sendes til fylkesmannen?

Påfyll av sand til en kunstig sandstrand krever som regel tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven og fra statsforvalteren etter forurensningsloven.

Dersom tiltaket krever tillatelse etter forurensningsloven, skal tiltakshaver sende en søknad til statsforvalteren, i tillegg til den som sendes til kommunen.

Sende søknad til to myndigheter?

Det er ønskelig at tiltakshaver sender søknadene etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven samtidig, slik at kommunen og statsforvaltern kan starte saksbehandlingen på samme tidspunkt. Det er også en fordel for den som søker, som kan spare tid.

Hvilke opplysninger trenger statsforvalteren?

Informasjon om hva statsforvalteren trenger av opplysninger for å behandle søknaden finnes i denne veilederen: 

Der er også søknadsskjema.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid