Kjenner tiltakshaver til søknadsplikten?

Kommunen bør informere innbyggerne om regelverket som gjelder for å etablere kunstige sandstrender. Hvis det foreligger konkrete planer, bør kommunen forvisse seg om at tiltakshaver kjenner til søknadsplikten.

Hvor skal søknaden sendes?

Kommunen behandler søknaden etter plan- og bygningsloven. Statsforvalteren behandler søknaden etter forurensningsloven.

Det er ønskelig at tiltakshaver sender søknadene etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven på samme tid, slik at kommunen og statsforvalteren kan starte saksbehandlingen samtidig. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid