Hvilken type sak er dette?

Velg sak Hak av og les mer om de ulike sakstypene:

Ulovlig etablering av kunstige sandstrender

Hvis en kunstig sandstrand er ulovlig etablert, skal kommunen følge opp saken og kan velge ulike reaksjonsformer. Se plan- og bygningsloven § 32-1.

Kommunen skal varsle påtalemyndigheten dersom det er grunn til å tro at det foreligger straffbare forhold etter plan- og bygningsloven. Se byggesaksforskriften § 16-3.

Kommunen ønsker å etablere en kunstig sandstrand

Hvis kommunen ønsker å etablere en kunstig sandstrand, skal kommunen følge den samme saksbehandlingen som andre tiltakshavere. Ved søknadsplikt etter forurensningsloven sendes søknad til statsforvalteren.

En kunstig strand kan være et positivt tiltak for å tilrettelegge for friluftsliv. Flere kunstig anlagte strender er populære badeplasser.

Strender som etableres i offentlig regi, bør ligge i nærheten av bebyggelse eller kollektivtrafikk, slik at de er lett tilgjengelige for innbyggerne. Innenfor denne lokaliseringen er det viktig å unngå å belaste verdifullt naturmangfold på en negativ måte.

Planavklaring for eventuelle fremtidige tiltak

Dersom det ikke er aktuelt å anlegge en strand for offentlige midler, for eksempel i spredt bosatte områder, kan kommunen ta initiativ til planavklaring slik at bestemte arealer blir godkjent for kunstige strender. Dette kan være aktuelt for å styre lokaliseringen hvis kommunen vet at det er stor interesse for å etablere kunstige sandstrender i deler av kommunen.

Noen har søkt om å etablere en kunstig sandstrand

Kommunen må vurdere hvilket regelverk som gjelder i saken. Gå til neste trinn i denne veilederen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid