Det viktig at områdene framstår som attraktive for friluftslivsbrukerne hvis områdene skal fungere etter formålet. Kommunen må derfor etablere hensiktsmessige renovasjonsordninger og innføre tilsynsrutiner for å avdekke tilstand og behov i områdene. Dette kan være befaringer, rapporteringsmuligheter fra brukere av områdene og liknende.

Tiltaket er også viktig for å avdekke eventuelle ulovligheter i områdene.

Skjøtsel

I statlig sikrede friluftslivsområder har forvaltningsmyndigheten et spesielt ansvar for å drive en som ivaretar naturverdier i området. Naturverdier kan for eksempel være verdifulle kulturlandskap, trua naturtyper eller artsmangfold av plante- og dyreliv.

Behovet for skjøtsel må vurderes konkret for hvert enkelt område, og skjøtselen tilpasses kunnskap om verdiene som skal ivaretas.

Fylkeskommunen kan henvise til fagmiljøer som kan gi faglige råd og/eller bistå med å lage en skjøtselsplan.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid