Det er viktig at kommunen digitaliserer resultatene av prosessen med å kartlegge og verdsette friluftslivsområder i en kartdatabase. Det gjøres fordi informasjonen skal være tilgjengelig for alle. Det er ikke bare kommuneadministrasjonen som kan ha nytte av dette arbeidet, men også publikum, eksterne interessenter, regionale og nasjonale myndigheter. 

Først kladde på papir

Det kan være nyttig å gjøre noen avgrensninger på papirkart først, for å komme inn i metode og tankegang. Arbeidsgruppen jobber med papirkart som rentegnes. Dette kalles for manuskart. Det digitaliseres seinere i prosessen.

Hvordan digitalisere friluftslivsområder i kartdatabase?

På denne siden finner du ni videoer som veileder deg i alt fra å laste opp programvaren, avgrense områder, bruke forskjellige bakgrunnskart, lage manuskart og digitalisere friluftslivsområder fra manuskart.

Slik laster du opp programvaren

Kommunen kan benytte seg av et ferdig oppsatt prosjekt i programvaren QGIS. 

1. Kom igang med et prosjekt i QGIS for å kartlegge friluftslivsområder

Se hvordan du kommer i gang med et tilrettelagt QGIS-prosjekt for å digitalisere kartlagte friluftslivsområder. Veiledningsvideoene er utviklet på en tidligere versjon av QGIS, og noen menyer og ikoner kan være endret.  
Programvaren QGIS må være installert på datamaskinen. Filmen er 1:19 minutter lang.

2. Avgrense et friluftslivsområde i kartet - del 1

Se hvordan du kan avgrense og kode friluftslivsområder i et skjermvindu med kartvisning. Filmen er 3:37 minutter lang.

3. Avgrense et friluftslivsområde i kartet - del 2

Se flere nyttige verktøy for å digitalisere og endre allerede avgrensa områder. Filmen er 4:23 minutter lang.

4. Avgrense grønnkorridor som kurve

Se bruk av linje-laget for å digitalisere grønnkorridor som kurve. I tillegg demonstreres lovlig antall tegn i ID. Filmen er 2:03 minutter lang.

5. Avgrense grønnkorridor som flate

Se hvordan du kan digitalisere grønnkorridor som flate, og hvordan en kan gjøre dette gjennom allerede kartlagte friluftslivsområder.

I tillegg demonstres utvalg av objekter, endring av egenskaper og sammenslåing av områder. Filmen er 5:28 minutter lang.

6. Bruk av forskjellige bakgrunnskart

Demonstrasjon av de forskjellige bakgrunnskartene som er satt opp i prosjektet. Filmen er 3:52 minutter lang.

7. Lage manuskart

Se hvordan du kan lage et manuskart ut fra de karttjenestene som ligger i QGIS-prosjektet. Manuskartet kan brukes i en første fase for å grov-inntegne friluftslivsområder i forbindelse med oppstartsmøter i kommunen. Filmen er 4:11 minutter lang.

8. Digitalisere frilufstlivsområder fra manuskart

Se hvordan du kan legge inn et skannet manuskart i QGIS-prosjektet og deretter digitalisere ut fra dette. Filmen er 7:19 minutter lang.

9. Verktøy for å tegne inn grønnkorridorer som kurve og med auto-klipping mot andre områder

Se hvordan du kan flategenerere, eller bufre, et kurveobjekt med egenvalgt bredde, og hvordan du kan klippe alle flateområder som grønnkorridoren krysser. Dette er nyttig hvis man har lange grønnkorridorer, som for eksempel en kyststi. Filmen er 9:36 minutter lang.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid