Naturbase som datahotell

Når kommunen har fullført kartleggingen og digitalisert alle friluftslivsområder i henhold til veilederen under, skal datasettet importeres i Naturbase.

Dataene eies av kommunen men lagres i Naturbase som et felles datahotell. Dataene legges inn under "Kartlagte friluftslivsområder". Kommunen eier data de har lagt inn, og har ansvaret for å holde dem oppdaterte.

Kommunen har ansvar for den faglige kvalitetssikringen. Miljødirektoratet har ansvar for den tekniske kvalitetssikringen og sørger for SOSI-oppdateringer og tilrettelegging av ulike eksportmuligheter og tjenester som WMS.

Én felles løsning for å lagre data gjør at flere enn bare den enkelte kommune kan få enkel tilgang til dataene som er kartlagt. Dette kan for eksempel være nabokommuner, konsulenter, regionale eller statlige myndigheter.

Leveransen av data til Naturbase følger gitte tekniske kriterier.  

  • Se leveranseinstruks for kartlagte friluftslivsområder:

Kommunene får tilgang til Naturbase ved å kontakte Miljødirektoratet

Kommunene får tilgang til å importere og redigere i Naturbase fra Miljødirektoratet. Kontakt fagansvarlig i miljødataseksjonen for passord.

Kommunen har ansvar for å oppdatere temakartet

Kommunen kan gjøre mindre korrigeringer fortløpende, for eksempel om det oppdages feil eller mangler.

Å oppdatere datasettet bør være en del av det innledende arbeidet med å rullere kommuneplanens arealdel. Det sikrer at dataene oppdateres minst hvert fjerde til sjette år.

Kommunene kan enten oppdatere dataene direkte i Naturbase eller i eget kartverktøy. Direkteredigering i Naturbase er mest aktuelt ved mindre oppdateringer og feilrettinger, og foreløpig kun for egenskapsdata. Hvis avgrensninger endres eller ved større oppdateringer, må hele datasettet hentes over i kommunens eget kartverktøy. Her må det redigeres og deretter importeres på nytt til Naturbase.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid