Her fyller du inn i malen

Under finner du malen du skal fylle ut i Word-format og Open document-format. Nederst i lista ligger teknisk brukerveiledning til utfylling av malen.

Oversiktskart over kommunen

Sett inn oversiktskart over kommunen der de statlig sikrede friluftslivsområdene er avmerket. Kartet kan enklest hentes fra kommunens egen karttjeneste.

Kartet som settes inn i malen bør inneholde:

  • informasjon som stedsnavn og infrastruktur, slik at det er enkelt å finne friluftslivsområdets beliggenhet
  • befolkningsdata eller bosettingskonsentrasjon, ved å merke av utbredelsen av byer og tettsteder. Dette illustrerer om friluftslivsområdet er et nærfriluftslivsområde, det vil si lokalisert ved eller i tettbefolket strøk, eller av type dagsutfart- eller ferieområde

Oversiktskartet skal bare inneholde de statlig sikrede friluftslivsområdene for å gi oversikt over hvilke friluftslivsområder som omfattes av tilskuddsordningen Tiltak i friluftslivsområder.

Fakta om kommunen

Informasjon om befolkning/antall innbyggere kan hentes fra ssb.no/befolkning i ferdige tabeller og figurer.

Informasjon om kommunens statlig sikrede friluftslivsområder kan hentes fra naturbase.no.

  • Klikk på "Fylkesvise eller kommunevise lister over områder i Naturbase".
  • Velg deretter datasett: Statlig sikra friluftslivsområde, fylke og kommune. Et faktaark gir informasjon om området og områdets beliggenhet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid