Prioritering av tiltak

Sett inn tiltakene i de statlig sikrede friluftslivsområdene i planperioden i prioritert rekkefølge. Tiltakene hentes fra oversikten beskrevet i mal del 2.

Prioriteringen gir grunnlag for fylkeskommunens tildeling av av tiltaksmidler i planperioden.

Oversikt over driftskostnader

I denne tabellen kan kommunen fylle inn de samlede kostnadene for drift og tilsyn av de statlig sikrede friluftslivsområdene. Dette er frivillig.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid