Planperiode

Forvaltningsplanen gjelder i inntil 10 år, og det er kommunen eller friluftsrådet sitt ansvar å ta stilling til hensiktsmessig lengde.

Friluftslivsområder med vesentlig behov for tilrettelegging og som forventes å bli brukt av mange, bør ha en kortere gyldighetsperiode enn områder som ikke har slike behov.

Revidere forvaltningsplanen

Forvaltningsplanen bør revideres før gyldighetsperioden utløper.

Slik reviderer kommunen eller friluftsrådet planen:

  • ta gjennomførte tiltak ut av planen
  • ta nye tiltak, med kostnadsoverslag, inn i planen
  • overfør tiltak som ikke er gjennomført i utløpt planperiode til revidert plan

Godkjenning av nye tiltak

Hvis nye tiltak er tatt inn i planen skal den sendes til fylkeskommunen for godkjenning av de nye tiltakene.

Hvis planen ikke inneholder nye tiltak, oppdateres bare planperioden før den sendes til fylkeskommunen for oppdatering av fylkesoversikten. Slike planer regnes som godkjente.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid