Marka skal gi rom for både friluftsliv, idrett og andre aktiviteter. Kartleggingen bør gi grunnlag for å vurdere om bruk av marka til ulike formål fungerer godt i dag, eller om det er behov for endringer og tilpasninger.

Idrettsaktiviteter

Omfanget av idrettsaktivitet er ofte stort i markaområdene. Det gjelder først og fremst trening og konkurranser i aktiviteter som langrenn, terrengsykling, orientering og terrengløp, men også trening knyttet til mange andre idretter der løping, sykling og turgåing kan utgjøre en vesentlig del av basistreningen. For flere aktiviteter er det en glidende overgang mellom trening og friluftsliv. Det gjelder de nevnte aktivitetene, men også blant annet ridning.

Aktuelle tema å kartlegge er:

 • hvilke idretter som bruker marka til trening, og i hvilket omfang
 • hvilke idretter som bruker marka som konkurransearena, og i hvilket omfang
 • i hvilken grad aktivitet på og ved idrettsanleggene påvirker aktiviteter og opplevelseskvaliteter i marka

Andre aktiviteter

I tillegg til friluftsliv, idrett, jord- og skogbruk brukes markaområdene ofte til flere andre aktiviteter. Dette varierer fra sted til sted, og det må vurderes i hver enkelt plan hva som er relevant å kartlegge. Hvis det er planer om å ta i bruk marka til nye aktiviteter, bør dette også registreres.

Aktuelle aktiviteter er:

 • motorisert ferdsel med bil, traktor og maskiner på veier i marka
 • drift av masseuttak
 • aktivitet knytte til bruk av deponier
 • Forsvarets aktiviteter
 • konserter, friluftsteater og andre kulturarrangementer
 • hytteutleie, salg av jakt- og fiskekort mv.

For hver aktivitet er det aktuelt å kartlegge:

 • hvor ofte og til hvilke tider aktiviteten foregår og hvor omfattende den er
 • hvilke arealer og ferdselsårer som brukes i forbindelse med arrangementer og aktiviteter
 • om aktivitetene medfører utfordringer for friluftslivet, for eksempel i form av ferdselshindringer, risiko eller utslipp av støy, støv eller annen forurensning
 • om aktivitetene gir positive virkninger for friluftslivet
 • ønsker om endringer i måten marka brukes til ulike aktiviteter, når det gjelder for eksempel plassering, tidspunkter eller omfang

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid