Oppstart

Planarbeidet bør forankres internt både administrativt og politisk. Det er også viktig å opprette samarbeid med befolkning og brukergrupper tidlig. I mange tilfeller ligger deler av marka i nabokommuner. Da er det viktig å ha kontakt med disse kommunene i planprosessen og eventuelt diskutere et plansamarbeid. 

Kommunen bør utarbeide en prosjektplan som grunnlag for planarbeidet. Dette dokumentet bør behandles politisk, slik at beslutningstakerne involveres på et tidlig tidspunkt. Den politiske behandlingen er viktig for at planarbeidet gis et mandat, at det settes av ressurser og at politikerne har et eierforhold til den planen som senere skal vedtas og brukes av kommunen. 

Innhold i prosjektplan

Prosjektplanen bør inneholde følgende:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid