Forlenge sesongen

Å forlenge sesongen og få turistene til å komme utenfor høysesong, bidrar til å spre trafikken på stien og destinasjonen. Legg til rette for andre aktiviteter i lokalsamfunnet som kan tiltrekke turister utenfor sesong.

Legg til rette for at stien kan besøkes ut over sommersesongen. Viktige momenter for dette er

 • sikkerhet og beredskap
 • kompetente guider og naturveiledere
 • tilgang til riktig utstyr

Informer godt om krav som stilles for å gjennomføre turen i andre årstider enn sommerstid.

Nettverk og samarbeid

Det er viktig at offentlige, frivillige og private aktører samarbeider om mulighetene som ligger i utnytting av de mye besøkte naturområdene for å oppnå bred verdiskaping.

Samarbeid, finn gode partnere og delta i nettverk. Slik kan flere supplere hverandres produkter, tilby de besøkende en mer helhetlig og innholdsrik opplevelse, og hver enkelt få mer tilbake.

Utvikle produkt

Gjennom å utvikle godt tilpassede produkt, kan det bidra til å berike opplevelsen til de besøkende, og øke den lokale verdiskapinga. Det kan være både produkt som konkret er knyttet til det mye besøkte naturområdet, men også produkt i nærmiljøet som kan bidra til at turistene blir noen ekstra døgn.

Dette vil skape lønnsomhet for enkeltbedrifter og merverdi for lokalsamfunnet, i et langsiktig perspektiv.

Slike produkt kan bestå av å

 • legge til rette for 2-3 andre turmål med ulik vanskelighetsgrad som løftes som attraktive med god skilting og informasjon
 • lage "pakker" som turistene kan kjøpe med seg - for eksempel med matpakke, transport og en valgfri lokal drikke ved retur
 • sette sammen forskjellige turer med guide - turer av ulik varighet og lengde, og med ulike vanskelighetsgrader eller tematiske opplevelser
 • lage et kortere sti-alternativ for de som ikke er forberedt på en lang dagstur. Kan man gi en smakebit av opplevelsen, stien, fjellet og utsikt?
 • sette opp en guidet tur i soloppgang eller solnedgang, når det ikke er like mange besøkende
 • tilby besøk hos lokal mat- eller drikkeprodusent

Tilby pakker

Lag pakker med flere tjenester og produkter. Slik legger man til rette for at turister kan bruke flere dager på destinasjonen, og verdiskapingen vil øke.

Tenk på målgruppen for opplevelsespakken når du velger elementer pakken skal inneholde. Det er også viktig å ha kunnskap om markedet, og kjenne til ulike målgruppers behov, og hvordan man skal nå frem til kundene med ulike produkter.

Aktiviteter, attraksjoner, mat, overnatting og persontransport er elementer som alle kan inngå i en pakke.

Vær oppmerksom på at en pakkereise utløser reisegaranti. En pakkereise består av minst to av følgende reisetjenester:

 • Transport: fly, buss, tog, ferge m.m.
 • Innkvartering: hotell, ungdomsherberge, hytteutleie mm
 • Turistmessig ytelse: guiding, billetter til fotballkamp, konserter, teater, greenfee, museer, gallerier, kirker, skikort, spabehandling, yoga mm (med mindre disse tjenestene inngår som en del av en større pakke, skal de utgjøre minst 25% av pakkeprisen eller være av vesentlig betydning for at reisen finner sted)
 • Billeie: leie av bil, bobil, stor motorsykkel mm.

Utnytte andre tilbud i lokalsamfunnet

Se på andre aktiviteter det er mulig å trekke frem for å få folk til å bli en dag eller to ekstra.

Det er også viktig å ha alternative tilbud som de besøkende kan benytte når være er dårlig.

Transport

Tilbud om offentlig transport kan redusere privat bilbruk. Det kan bidra til lavere utslipp, mindre trafikk og parkeringsutfordringer.

Prosjekter som «Travel like the locals» (Møre og Romsdal Fylkeskommune, Nordland Fylkeskommune) og Reis Smart i Gudbrandsdalen er eksempler på en slik tilrettelegging.

Entur.no er et godt verktøy til planlegging av reiser i Norge ved bruk av offentlige transportmidler.

Shuttlebuss fra for eksempel trafikknutepunkter og parkeringsplasser. til stiutgangspunkt er gode tiltak.

Bagasjetransport er et godt tiltak dersom turen ender et annet sted enn den starter. Da kan vandrere gå til fots med dagstursekk, mens storsekken blir fraktet til neste overnattingssted.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid