Parkering og vertskap

Ferdsel i utmark skal være gratis, men man kan ta betalt for utgifter knyttet til parkeringa eller veien. Fastsetting av parkeringsavgift er regulert av Friluftslovens § 14, og må fastsettes gjennom et enkeltvedtak i kommunen.

  • Parkeringsplasser bør tilrettelegges med informasjon om turen, varighet, lengde og anbefalinger om klær og utstyr.  
  • Parkeringsplasser kan tilby ytterligere servicefunksjoner som toalett, utsalg av turmat, utleie og salg av utstyr, samt salg av middagsretter, drikke eller liknende som passer etter endt tur. 
  • Parkeringsplasser bør ha god informasjon om nærmeste campingplass, bobiltømmestasjon, bobilparkering og ladestasjon for elbil. 

Parkeringsplassen er ofte startpunktet for turer. Gjennom tilstedeværende vertskap kan et slikt knutepunkt bli en viktig plass for å gi råd til vandrere, informere om vær og værmelding, og ikke minst fungere som forebyggende enhet for å unngå ulykker og som turistinformasjon som kan bidra til at de besøkende blir et ekstra døgn i området.

Utleie av utstyr og klær

Utleie og salg av relevant utstyr og turklær er viktig for at de tilreisende skal kunne få best mulig opplevelser.

Ikke alle turister har med seg alt nødvendig utstyr for turen. Ved å legge til rette for utleie av klær og utstyr kan man unngå at besøkende kjøper billig for så å kaste klær og utstyr før de reiser hjem. 

Guider og turveiledere

Guider kan bidra som gode historiefortellere, de formidler natur- og kulturverdier og de gir opplevelsen et bedre innhold. I tillegg er guiden viktig for sikkerheten til turisten.  

Guider med god kompetanse er også viktige i utviklingen av et helårs reiseliv, der guidede turer er sentrale elementer i reiselivsopplevelsen. Flere stier kan utvikles til helårs reisemål med gode guider og riktig utstyr. Det ligger mye verdiskaping i gode guider.  

Det er viktig at de som skal ta med seg gjester på tur i naturen har dokumentert kompetanse om den aktiviteten de skal guide på, og de lokale forholdene. Det finnes en rekke kurs og utdannelser som gir slik kompetanse.

Lokal mat og drikke

Et godt tilbud av lokal mat og drikke er med på å skape arbeidsplasser, styrke lokal kultur og tilhørighet, og er et viktig bidrag til lokal verdiskaping. Salget av lokal mat og drikke har økt betydelig den siste tiden, og både salg i butikk og tilbud fra restaurant har fått større omfang.

Nordmenn er vant til å smøre matpakke og ta med termos, men for utenlandske besøkende ligger det muligheter i å selgmatpakker og kanskje leie ut termos fylt med varm drikke.  

Bruk av lokale produkter bør fremheves på hoteller og spisesteder 

Lokal kultur og kulturarv

Norge har mange kulturminner, kulturmiljøer og landskap som har stor opplevelsesverdi for de besøkende. Fysiske spor etter tidligere tiders virksomhet kan være en opplevelse for den besøkende og stimulere til refleksjon og perspektiv.  

Lokale museer, festivaler og andre kulturbegivenheter kan bidra til å gi turistene gode grunner til å bli en dag eller to ekstra i regionen, men turister som kommer til Norge har gjerne en tydelig plan og stramt tidsskjema.

Gjør turistene oppmerksomme på kulturtilbudet allerede i planleggingsfasen, før de reiser hjemmefra. De fleste har ikke tilfeldigvis tid til å være en natt til. 

Suvenirer produsert lokalt, med lokal identitet

Suvenirer gir gode minner til turister som har gått din sti. Suvenirer basert på lokal historie og identitet, aller helst produsert lokalt, bidrar til lokal verdiskaping.

Informasjon gjennom samarbeid med cruise- og bussaktører

Mange turister kommer fra cruise- og bussgrupper. Det er viktig å sørge for at turoperatører og andre som skal besøke et mye besøkt naturområde eller gå en nasjonal turiststi kjenner til hva som skal til for å ha trygge turer.  

Cruiserederier og busselskaper bør informeres om krav til utstyr og anbefalinger om hva som bør tas med på tur, og disse bør formidle videre til sine turister. De bør også informeres om allemannsretten og allemannspliktene. Ofte vet de tilreisende mye om alle mulighetene som allemannsretten gir, men lite om pliktene.

Smarte valg

Gjennom enkle endringer i måten vi tilbyr opplevelser, omtaler dem, pakker dem inn og gjør dem tilgjengelig for turistene, kan vi få turistene til å gjøre smarte valg som bidrar til økt bærekraft og mer verdiskaping.

Et eksempel er det en del turisthytter som premierer alle som reiser med buss til hytta med et gavekort på kr 100,- til bruk på hytta. Les mer om Grønt kort-ordningen her.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid