Hva er et statlig sikret friluftslivsområde?

Et statlig sikret friluftslivsområde er et område som staten formelt har godkjent at skal ha denne statusen.

En kommune eller et interkommunalt friluftsråd kan søke staten om økonomisk støtte til å sikre området for allmennhetenes friluftsliv. Området kan være eid av det offentlige eller private.

Når området får godkjent status som statlig sikret friluftslivsområde gjelder egne retningslinjer for forvaltningen av området.

Kart over statlig sikrede friluftslivsområder