EUs taksonomi for bærekraftige økonomiske aktiviteter (EU taxonomy for sustainable activities) – ofte omtalt som taksonomien – inngår også i temaene under EUs grønne giv.

Målet er å bidra til økt privat investering i økonomiske aktiviteter som bidrar til det grønne skiftet i Europa.

EU-kommisjonen fastsatte 21. april 2021 nye regler om hvordan enkelte økonomiske aktiviteter skal klassifiseres for bærekraft.