Jegeravgiften gjelder for hele landet og for jaktåret, fra og med 1. april til og med 31. mars.

Jegeravgift

I siste halvdel av mars sender Miljødirektoratet ut informasjon til jegerne om at de må betale jegeravgift for kommende jaktår, til innboksen i Altinn eller til postkassen. 

Jegeravgiftskortet dokumenterer at avgiften er betalt, og må derfor være med under jakt, felling eller fangst.

Drivere, hundeførere og andre som ikke deltar med våpen, er fritatt for å løse jegeravgift.

Jegeravgiftskortet

  • Er elektronisk tilgjengelig på Min jegerside.
  • Finnes som papirkort.

Les mer om jegeravgiftskort og hvordan du betaler jegeravgift

Veileder om hvilken dokumentasjon du må ha med på jakt, felling eller fangst

Rapportere utbytte av jakt og fangst

Etter endt jaktår må du rapportere jakt- og fangstutbyttet til Statistisk sentralbyrå (SSB). Dersom du ikke rapporterer blir du ilagt en tilleggsavgift på jegeravgifta neste jaktår.

Du kan lese mer om dette i veilederen Rapportere utbytte av jakt og fangst

Jegere bosatt i utlandet

For å jakte i Norge må du:

  • Ha tatt jegerprøven i Norge, eller fylle vilkår for tilsvarende jakt i ditt hjemland.
  • Være registrert i Jegerregisteret.
  • Betale jegeravgift.
  • Være fylt 16 år, eller 18 år dersom du skal jakte storvilt.
  • Ta skyteprøven dersom du jakter storvilt med rifle, eller dokumentere tilsvarende jakt i ditt hjemland. Dette må du ha med under jakt.
  • Ha tillatelse fra grunneier eller rettighetshaver.

Svar på spørsmål om registrering og betaling av jegeravgift for utlendinger finner du hos Jegerregisteret.